SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 17123-8
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 17123-8Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 17123-8
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 8: GNSS meracie systémy pracujúce kinematickou metódou v reálnom čase
Anglický názov: Optics and optical instruments. Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 8: GNSS field measurement systems in real-time kinematic (RTK)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 17.180.30
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania: idt ISO 17123-8:2015
Vestník: 11/21
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 17123-8:2010-02 (73 0212)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 17123 špecifikuje skúšobné postupy, ktoré majú byť použité na určovanie a hodnotenie presnosti (opakovateľnosti) meracích prístrojov Globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS – vrátane GPS NAVSTAR, GLONASS a ďalších, napr. GALILEO) pracujúcich kinematickou metódou v reálnom čase (GNSS RTK) a ich príslušenstva a pomocného vybavenia, pri meraniach v stavebníctve, geodézii a priemysle. Cieľom týchto skúšok je najmä overenie vhodnosti jednotlivých prístrojov pre príslušnú úlohu a ich schopnosti splniť požiadavky ďalších noriem. Uvedené postupy nie sú navrhované ako testy na hodnotenie kvality (výkonu) prístrojov, ktoré sú podstatne komplexnejšie.