SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 17123-9
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 17123-9Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 17123-9
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 9: Terestrické laserové skenery
Anglický názov: Optics and optical instruments. Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 9: Terrestrial laser scanners
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 17.180.30
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania: idt ISO 17123-9:2018
Vestník: 11/21
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje postupy na určovanie a hodnotenie presnosti (opakovateľnosti) terestrických laserových skenerov a ich pomocného vybavenia pri meraniach v stavebníctve a geodézii. Cieľom týchto skúšok je najmä overenie vhodnosti jednotlivých prístrojov pre príslušnú úlohu a ich schopnosti splniť požiadavky ďalších noriem. Uvedené postupy nie sú navrhované ako testy na hodnotenie kvality (výkonu) prístrojov, ktoré sú podstatne komplexnejšie. Tento dokument je možné považovať za jeden z prvých krokov v procese hodnotenia neistoty meraní (konkrétnejšie meraných veličín).