Tlačiť

STN EN 13032-3


Označenie: STN EN 13032-3 zrušená
Slovenský názov: Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest
Anglický názov: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2022
Dátum zrušenia: 1. 5. 2022
Jazyk: EN
ICS: 17.180.20, 91.160.10
Triediaci znak: 36 0401
Úroveň zapracovania: idt EN 13032-3:2021
Vestník: 01/22
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13032-3:2022-05 (36 0401)
Nahradené normy: STN EN 13032-3:2009-05 (36 0401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies the required data for lamps and luminaires for the verification of conformity to the requirements of EN 1838. This document does not define the data requirements for signage, as these can be found in EN 1838. This document is used in conjunction with EN 13032-1 and EN 13032-4. This document specifies the requirements for emergency lighting with or without a replaceable light source. NOTE Product, safety and performance data can be found in CENELEC documents (see Bibliography).