Tlačiť

STN EN 17037/AC


Označenie: STN EN 17037/AC zrušená
Slovenský názov: Denné svetlo v budovách
Anglický názov: Daylight in buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2022
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0581
Úroveň zapracovania: idt EN 17037:2018/AC:2021
Vestník: 01/22
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 17037+A1:2022-07 (73 0581)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje, ako pomocou prírodného svetla dosiahnuť a poskytnúť primeraný subjektívny dojem svetlosti vnútorného priestoru a výhľad z neho. Navyše odporúča preslnenie miestností s pobytom ľudí. Táto norma podáva informácie, ako využívať denné osvetlenie, aby sa zabezpečilo osvetlenie v interiéroch a obmedzilo oslnenie. Táto norma definuje veličiny používané na hodnotenie podmienok denného osvetlenia a poskytuje zásady výpočtu a overenia. Tieto zásady umožňujú určiť premenlivosti denného svetla počas dňa a roka. Táto norma sa uplatňuje na všetky priestory, ktoré môžu ľudia pravidelne využívať dlhší čas, s výnimkou priestorov, v ktorých je denné osvetlenie v rozpore s činnosťou, ktorá sa skutočne vykonáva. Špecifikácia požiadaviek na osvetlenie vnútorných pracovísk, včítane zrakových úloh, je uvedená v EN 12464-1 a nie je časťou tohoto dokumentu.