SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17693-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17693-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17693-1
Slovenský názov: Zemné práce. Skúšky upravených zemín. Časť 1: Skúška pH pre stanovenie potreby vápna pre stabilizované zeminy (Bod stmelenia vápnom LFP, Optimálny obsah vápna pre úpravu LMO)
Anglický názov: Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for determination of the lime requirement of soils for stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification Optimum LMO)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.080.99, 93.020
Triediaci znak: 73 3001
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17693-1:2021
Vestník: 04/22
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do novembra 2023.
Predmet normy: This document describes the reference method for the determination of the lime fixation point (LFP) in soil treatment for earthworks. The test consists in measuring the lowest quantity of lime to be added in a soil suspension in water that will result in a pH value of the soil-lime mix suspension of 12,4, measured at 25 °C ± 1 °C. This test method cannot be used to provide information about soil reactivity with lime, or other performance values (mechanical characteristics of soil-lime mixes) applicable for improvement or stabilization purposes. Those performance tests will be conducted in a laboratory from a specific study, the lime dosage to be applied being indicated from this method.