Tlačiť

STN ISO 50003Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 50003
Slovenský názov: Systémy energetického manažérstva. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov energetického manažérstva
Anglický názov: Energy management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK/EN
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 38 0010
Úroveň zapracovania: idt ISO 50003:2021
Vestník: 04/22
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 50003:2016-02 (38 0010)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na kompetentnosť, konzistentnosť a nestrannosť počas auditu a certifikácie systémov energetického manažérstva (EnMS) v zmysle ISO 50001 na orgány poskytujúce tieto služby. Pre zabezpečenie efektívnosti auditu EnMS sa táto norma zaoberá procesom auditovania, požiadavkami na kompetentnosť pracovníkov, ktorí sa podieľajú na certifikačnom procese pre systémy energetického ma-nažérstva (EnMS), časom auditov a vzorkovaním viacerých miest.