Tlačiť

STN EN 2365Pridať tlačenú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 2365
Slovenský názov: Letectvo. Krúžky zo zliatiny hliníka
Anglický názov: Aerospace series. Collars, aluminium alloy
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1999
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 49.030.99
Triediaci znak: 31 3531
Úroveň zapracovania: idt EN 2365:1989
Vestník: 05/99
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje charakteristické údaje krúžkov zo zliatiny hliníka na použitie v letectve spolu so strižnými kolíkmi podľa EN 2364 a závlačkami podľa EN 2367.