SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17783
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17783Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17783
Slovenský názov: Produkty na hnojenie. Stanovenie stability produktov na hnojenie obsahujúcich mikroživiny vo forme komplexu
Anglický názov: Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient complexes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 65.080
Triediaci znak: 65 4971
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17783:2022
Vestník: 07/22
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná slovenská technická norma je určená na overenie. Prípadné pripomienky pošlite do apríla 2024 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Predmet normy: This document specifies a method for the determination of the soluble metal that remains in solution after the application of a solution of the fertilizer substance containing micronutrient complexes in water and adjusting the pH to 6 and pH 7 for at least one day. The method applies to fertilizing products containing micronutrient complexes.