Tlačiť

STN EN ISO 20519Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 20519
Slovenský názov: Lode a námorná technológia. Špecifikácia týkajúca sa plnenia zásobníkov lodí poháňaných skvapalneným zemným plynom (ISO 20519: 2021)
Anglický názov: Ships and marine technology - Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels (ISO 20519:2021)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 47.020.99
Triediaci znak: 38 6618
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 20519:2022, idt ISO 20519:2021
Vestník: 07/22
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 20519:2017-06 (38 6618)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies requirements for LNG bunkering transfer systems and equipment used to bunker LNG fuelled vessels, which are not covered by the IGC Code. This document is applicable to vessels involved in international and domestic service regardless of size, and addresses the following five elements: a) hardware: liquid and vapour transfer systems; b) operational procedures; c) requirement for the LNG provider to provide an LNG bunker delivery note; d) training and qualifications of personnel involved; e) requirements for LNG facilities to meet applicable ISO standards and local codes.