SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 17423
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 17423Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 17423
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Určovanie a uvádzanie faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľa emisií CO2. Všeobecné princípy, Modul M1-7
Anglický názov: Energy performance of buildings. Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient. General principles, Module M1-7
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.040.01, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0710
Úroveň zapracovania: idt EN 17423:2020
Vestník: 09/22
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 17423:2021-06 (73 0710)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma poskytuje transparentný rámec na podávanie správ o voľbách týkajúcich sa postupu určovania faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľov emisií CO2 pre energiu dodávanú do a exportovanú z budov, ako je uvedené v EN ISO 52000-1. Táto norma špecifikuje voľby, ktoré treba prijať na výpočet PEF a súčiniteľov emisií CO2, vo vzťahu k rôznym energetickým nosičom. PEF a súčinitele emisií CO2 pre exportovanú energiu sa môžu líšiť od PEF a súčiniteľov emisií CO2 zvolených pre dodávanú energiu. Dokument je určený predovšetkým na podporu a doplnenie EN ISO 52000-1, pretože táto vyžaduje na dokončenie výpočtu EHB hodnoty pre PEF a súčinitele emisií CO2. Ale dá sa použiť aj na iné aplikácie. Tabuľka 1 znázorňuje pozíciu tejto normy (označenú „X“) v rámci súboru noriem EHB v súvislosti s modulovou štruktúrou podľa EN ISO 52000-1. Moduly predstavujú normy EHB, hoci jedna norma EHB môže pokrývať viac ako jeden modul a jeden modul môže byť pokrytý viac ako jednou normou EHB, napr. zjednodušenou a podrobnou metódou.