SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 437
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 437Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 437
Slovenský názov: Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov
Anglický názov: Test gases. Test pressures. Appliance categories
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 27.060.20, 91.140.40
Triediaci znak: 06 1001
Úroveň zapracovania: idt EN 437:2021
Vestník: 09/22
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 437:2021-08 (06 1001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje skúšobné plyny, skúšobné tlaky a kategórie spotrebičov vo vzťahu k použitiu plynných palív prvej, druhej a tretej triedy. Slúži ako referenčný dokument v špecifických normách pre spotrebiče. Tento dokument obsahuje odporúčania pre použitie plynov a tlakov, ktoré sa majú použiť pri skúškach spotrebičov na plynné palivá. Použitie niektorých skúšobných plynov a skúšobných tlakov však nemusí byť vhodné v týchto prípa-doch: spotrebiče s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 300 kW; spotrebiče vyrobené na mieste; spotrebiče, ktorých konečný dizajn ovplyvňuje používateľ; spotrebiče konštruované na pripojenie vysokých pripájacích tlakov plynného paliva (najmä pri ich priamom používaní pri tlaku nasýtenej pary). V týchto prípadoch môžu špecifické normy pre spotrebiče špecifikovať iné skúšobné podmienky, aby sa dosiahla zhoda s ich požiadavkami.