SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17812
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17812Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17812
Slovenský názov: Stanovenie akustických vlastností vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií. Meranie metódou tesnej blízkosti
Anglický názov: Determination of the acoustic properties of markings - The CPX measurement method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 7022
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17812:2022
Vestník: 10/22
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná slovenská technická norma je určená na overenie. Prípadné pripomienky pošlite do júla 2024 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Predmet normy: This document outlines a method to measure the typical external noise emission produced when tyres of passenger car roll over a structured road marking. The result is a measure for the noise perceived in the surroundings of the road, hence not for interior noise in the car. This method can be used for three purposes: - determination of initial acoustic properties of a road marking, yielding a noise label for a given system; - testing of the acoustic conformity of a particular marking to the noise label determined during the determination of initial acoustic properties; - monitoring of the acoustic properties in the course of its lifetime. The test result allows the road owner to make an assessment of the risk of nuisance when s/he considers a particular road marking system for application on a road in a noise sensitive area, e.g. built up areas. The method is also applicable to measurements on milled rumble strips.