Tlačiť

STN EN 3027Pridať tlačenú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 3027
Slovenský názov: Letectvo. Metóda skúšania filmov suchých mazadiel. Skúška soľným postrekom
Anglický názov: Aerospace series. Test method for dry film lubricants. Salt spray test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1999
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 49.035
Triediaci znak: 31 8911
Úroveň zapracovania: idt EN 3027:1994
Vestník: 05/99
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje skúšobné metódy na overenie, že film suchého mazadla zabezpečí požadovanú ochranu pred koróziou po vystavení soľného postreku.