Tlačiť

STN 36 2210


Označenie: STN 36 2210 zrušená
Slovenský názov: Stacionárne transformátory v trakčných sústavách
Anglický názov: Stacionary transformes in traction systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1999
Dátum zrušenia: 1. 5. 2005
Jazyk: SK
ICS: 29.180
Triediaci znak: 36 2210
Úroveň zapracovania: idt HD 591 S1:1993
Vestník: 08/99
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 08/03
Nahradzujúce normy: STN EN 50329:2003-09 (34 1570)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa zaoberá špecifickými charakteristikami stacionárnych transformátorov na dodávku energie do striedavých a jednosmerných trakčných sústav.