Tlačiť

STN CR 12792


Označenie: STN CR 12792 zrušená
Slovenský názov: Vetranie budov. Symboly a názvoslovie
Anglický názov: Ventilation for buildings. Symbols and terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1999
Dátum zrušenia: 1. 8. 2004
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 01.075, 91.140.30
Triediaci znak: 12 0001
Úroveň zapracovania: idt CR 12792:1997
Vestník: 11/99
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12792:2004-08 (12 0002)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Symboly názvy a definície použité v tejto norme sú v súlade s európskymi normami a s predbežnými európskymi normami.