SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1305
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1305


Označenie: STN EN 1305 zrušená
Slovenský názov: Vnútrozemské plavidlá. Prípojky na odčerpávanie olejových zmesí
Anglický názov: Inland navigation vessels. Connections for the discharge of oily mixture
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1999
Dátum zrušenia: 1. 9. 2018
Jazyk: SK
ICS: 47.020.30
Triediaci znak: 32 5034
Úroveň zapracovania: idt EN 1305:1996
Vestník: 09/99
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1305:2018-09 (32 5034)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje konštrukciu, rozmery, technické požiadavky a skúšanie prípojok na odčerpávanie olejových zmesí z plavidiel vnútrozemskej plavby.