Tlačiť

STN EN 1306


Označenie: STN EN 1306 zrušená
Slovenský názov: Vnútrozemské plavidlá. Prípojky na odčerpávanie odpadových vôd
Anglický názov: Inland navigation vessels. Connections for the discharge of waste water
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1999
Dátum zrušenia: 1. 9. 2018
Jazyk: SK
ICS: 47.020.30
Triediaci znak: 32 5036
Úroveň zapracovania: idt EN 1306:1996
Vestník: 09/99
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1306:2018-09 (32 5036)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje konštrukciu, rozmery, technické požiadavky a skúšanie prípojok na odčerpávanie odpadových vôd z plavidiel vnútrozemskej plavby.