Tlačiť

STN 46 6231Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 46 6231
Slovenský názov: Jatočné kozy
Anglický názov: Goats for slaughter
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1999
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.120.10
Triediaci znak: 46 6231
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/99
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje definície, základné požiadavky, zatrieďovanie do tried kvality a dodávanie jatočných kôz nakupovaných v živom stave a jatočných tiel kôz v mäse.