Tlačiť

STN 92 0901Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 92 0901
Slovenský názov: Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív
Anglický názov: Principles of fire safety in storage of solid fuels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1999
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.20, 75.160.10
Triediaci znak: 92 0901
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/99
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 44 1315:1989-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma upravuje niektoré spôsoby skladovania a opatrenia sledujúce bezpečné skladovanie tuhého paliva v skladoch tuhého paliva podľa platných predpisov.