Tlačiť

STN EN 60244-8Pridať tlačenú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60244-8
Slovenský názov: Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 8: Prevádzkové charakteristiky demodulátorov s čiastočne potlačenými postrannými pásmami používanými na skúšanie televíznych vysielačov a prevádzačov
Anglický názov: Methods of measurement for radio transmitters. Part 8: Performance characteristics of vestigial-sideband demodulators used for testing television transmitters and transposers (IEC 244-8:1993)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2000
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20
Triediaci znak: 36 7117
Úroveň zapracovania: idt EN 60244-8:1994, idt IEC 60244-8:1993
Vestník: 04/00
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: