SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60244-9
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60244-9



Pridať tlačenú formu normy do košíka:




Označenie: STN EN 60244-9
Slovenský názov: Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 9: Prevádzkové charakteristiky televíznych prevádzačov
Anglický názov: Methods of measurement for radio transmitters. Part 9: Performance characteristics for television transposers (IEC 244-9:1992)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2000
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20
Triediaci znak: 36 7117
Úroveň zapracovania: idt EN 60244-9:1994, idt IEC 60244-9:1993
Vestník: 04/00
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: