SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 6402-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 6402-1


Označenie: STN EN ISO 6402-1 zrušená
Slovenský názov: Plasty. Húževnatý akrylonitril-styrén (ASA, AES, ACS) na tvarovanie a vytláčanie, okrem materiálov modifikovaných butadiénom. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 6402-1:1997)
Anglický názov: Plastics. Impact-resistant acrylonitrile/styrene (ASA, AES, ACS) moulding and extrusion materials, excluding butadiene-modified materials. Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 6402-1:1997)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2001
Dátum zrušenia: 1. 12. 2002
Jazyk: EN
ICS: 83.080.20
Triediaci znak: 64 2601
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 6402-1:1999
Vestník: 12/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 6402-1:2002-12 (64 2601)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: