Tlačiť

STN EN 60371-3-7Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60371-3-7
Slovenský názov: Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 7: Sľudový papier s polyesterovou fóliou so spojivom z epoxidovej živice na ovíjanie vodiča
Anglický názov: Insulating materials based on mica. Part 3: Specifications for individual materials. Sheet 7: Polyester film mica paper with an epoxy resin binder for single conductor taping
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 29.035.50
Triediaci znak: 34 6610
Úroveň zapracovania: idt IEC 60371-3-7:1995/Cor. August:1995, idt EN 60371-3-7:1995, idt IEC 60371-3-7:1995
Vestník: 06/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A1 V 04/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: