Tlačiť

STN EN 61120-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61120-1
Slovenský názov: Cievkové magnetofóny na digitálny záznam na profesionálne použitie, používajúce pás 6,3 mm. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Digital audio tape recorder reel to reel system, using 6,3 mm magnetic tape, for professional use. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.160.30
Triediaci znak: 36 8452
Úroveň zapracovania: idt EN 61120-1:1993, idt IEC 61120-1:1991
Vestník: 07/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: