Tlačiť

STN EN 10222-5


Označenie: STN EN 10222-5 zrušená
Slovenský názov: Oceľové výrobky na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické ocele
Anglický názov: Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: EN
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Triediaci znak: 42 9333
Úroveň zapracovania: idt EN 10222-5:1999
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/02,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10222-5:2003-08 (42 9333)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: