Tlačiť

STN EN 10273


Označenie: STN EN 10273 zrušená
Slovenský názov: Zvárateľné oceľové tyče valcované za tepla na tlakové nádoby a zariadenia so stanovenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
Anglický názov: Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: EN
ICS: 77.140.30, 77.140.60
Triediaci znak: 42 9340
Úroveň zapracovania: idt EN 10273:2000
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 12/02,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10273:2003-08 (42 1030)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: