Tlačiť

STN EN ISO 4796-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 4796-2
Slovenský názov: Laboratórne sklo. Fľaše. Fľaše s bočným tubusom (ISO 4796-2:2000)
Anglický názov: Laboratory glassware. Bottles. Part 2: Conical neck bottles (ISO 4796- 2:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 71.040.20
Triediaci znak: 70 4320
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 4796-2:2000, idt ISO 4796-2:2000
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: