SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 8178-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 8178-6


Označenie: STN EN ISO 8178-6 zrušená
Slovenský názov: Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 6: Protokol o výsledkoch meraní a skúške (ISO 8178-6:2000)
Anglický názov: Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement. Part 6: Report of measuring results and test (ISO 8178-6:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2009
Jazyk: EN
ICS: 13.040.40, 27.020
Triediaci znak: 09 0868
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 8178-6:2000, idt ISO 8178-6:2000
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: