SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 300 832 V1.1.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 300 832 V1.1.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 300 832 V1.1.1
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých zemských staníc (MES) poskytujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC), používajúcich družice s nízkou obežnou dráhou (LEO) a pracujúcich vo frekvenčných pásmach pod 1 GHz
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using satellites in Low Earth Orbits (LEO) operating in frequency bands below 1 GHz
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.100.01
Triediaci znak: 87 0832
Úroveň zapracovania: idt EN 300 832 V1.1.1:1998
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 1/02,
Nariadenie vlády: 443/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: