Tlačiť

STN EN 1538


Označenie: STN EN 1538 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny
Anglický názov: Execution of special geotechnical works. Diaphragm walls
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia: 1. 12. 2002
Jazyk: EN
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1003
Úroveň zapracovania: idt EN 1538:2000
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1538:2002-12 (73 1003)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: