Tlačiť

STN P ENV 1996-2


Označenie: STN P ENV 1996-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Voľba materiálu, konštruovanie a zhotovovanie murovaných konštrukcií
Anglický názov: Eurocode 6: Design of masonry structures. Part 2: Design, selection of materials and execution of masonry
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia: 1. 11. 2002
Jazyk: EN
ICS: 91.010.30, 91.080.30
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania: idt ENV 1996-2:1998
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P ENV 1996-2:2002-11 (73 1101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: