Tlačiť

STN EN 60651


Označenie: STN EN 60651 zrušená
Slovenský názov: Zvukomery
Anglický názov: Sound level meters (IEC 60651:1993)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia: 1. 6. 2006
Jazyk: EN
ICS: 17.140.50
Triediaci znak: 35 6870
Úroveň zapracovania: idt EN 60651:1994, idt IEC 60651:1979
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 4/03, 6/04, 10/02, 3/06,
Nariadenie vlády: 308/2004 392/1999
Zmeny: Zmena A1 V 11/01, Zmena A2 V 06/02, Zmena *1 V 12/04
Nahradzujúce normy: STN EN 61672-1:2005-01 (36 8813), STN EN 61672-2:2005-01 (36 8813)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: