Tlačiť

STN EN ISO 7786Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 7786
Slovenský názov: Stomatologické rotačné nástroje. Laboratórne brúsiace nástroje (ISO 7786:2001)
Anglický názov: Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments (ISO 7786: 2001)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 11.060.20
Triediaci znak: 85 4105
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 7786:2001, idt ISO 7786:2001
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: