Tlačiť

STN 98 5010


Označenie: STN 98 5010 zrušená
Slovenský názov: Ochrana proti korózii. Dočasná ochrana vojenskej techniky. Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Corrosion protection. Temporary protection of military technic. General requirements.
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1999
Dátum zrušenia: 1. 5. 2011
Jazyk: SK
ICS: 77.060, 95.020
Triediaci znak: 98 5010
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/99
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 06 303:1983-11 (98 0000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje všeobecné požiadavky na voľbu a použitie prostriedkov a metód dočasnej ochrany proti atmosferickej korózii.