Tlačiť

STN P ENV 1998-1-2


Označenie: STN P ENV 1998-1-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Všeobecné pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-2: General rules. General rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1999
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.120.20
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt ENV 1998-1-2:1994
Vestník: 05/99
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-1:2005-12 (73 0036)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto predbežná norma slúži na alternatívne používanie spolu so súvisiacimi normami STN .