Tlačiť

STN 74 6210/Z3


Označenie: STN 74 6210/Z3 zrušená
Slovenský názov: Kovové okná. Základné ustanovenia
Anglický názov: Metal windows. Basic regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1998
Dátum zrušenia: 1. 5. 2005
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 74 6210
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/98
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 74 6210:2005-05
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: