Tlačiť

STN EN ISO 8665/Z1


Označenie: STN EN ISO 8665/Z1 zrušená
Slovenský názov: Malé plavidlá. Lodné propulzné motory a systémy. Meranie výkonu a jeho deklarovanie
Anglický názov: Small craft. Marine propulsion engines and systems. Power mea-surements and declarations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 1998
Dátum zrušenia: 1. 12. 2006
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 32 4513
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/98
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie: 11/04, 11/06, 6/01,
Nariadenie vlády: 417/2004 180/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 8665:2006-12 (32 4513)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje skúšobné podmienky uvedené v dodatku ISO 3046- 1 na stanovenie výkonu v jednotlivom bode alebo výkonovej krivky lodných propulzných motorov.