Tlačiť

STN 72 7303/Z1


Označenie: STN 72 7303/Z1 zrušená
Slovenský názov: Tepelnoizolačné výrobky z anorganických vláken. Metódy skúšania
Anglický názov: Thermal insulation products from inorganic fibres. Methods of testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1999
Dátum zrušenia: 1. 7. 2003
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 72 7303
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/99
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13162:2003-07 (72 7201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: