Tlačiť

STN 73 6134/Z1


Označenie: STN 73 6134/Z1 zrušená
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Emulzný mikrokoberec
Anglický názov: Road Building. Emulsion Microcarpet
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2000
Dátum zrušenia: 1. 1. 2011
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6134
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/00
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12273:2009-02 (73 6168)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre zhotovenie a skúšanie emulzných mikrokobercov s použitím katiónaktívnych asfaltových emulzií na kryty vozoviek pozemných komunikácií.