Tlačiť

STN 01 2721


Označenie: STN 01 2721 zrušená
Slovenský názov: Orientačné tabuľky civilnej obrany
Anglický názov: Orientation tables for civil defence
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1959
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 01.080.10, 01.080.01, 13.100, 91.160
Triediaci znak: 01 2721
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: