Tlačiť

STN 01 4202/a


Označenie: STN 01 4202/a zrušená
Slovenský názov: Základné pravidlá zameniteľnosti. Jednotná sústava tolerancií a uložení RVHP. Tolerančné polia a odporúčané uloženia
Anglický názov: Basic rules of exchangeability. Unified CMEA system of limits and fits. Tolerance zones and recommended fits
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1991
Dátum zrušenia: 1. 11. 2001
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 01 4202
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/91
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 20286-2:2001-11 (01 4201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: