Tlačiť

STN 02 3695


Označenie: STN 02 3695 zrušená
Slovenský názov: Valivé ložiská. Ihlové valčeky
Anglický názov: Antifriction bearings. Needle rollers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 3. 8. 1981
Dátum zrušenia: 1. 1. 2006
Jazyk: CS
ICS: 21.100.20
Triediaci znak: 02 3695
Úroveň zapracovania: eqv ISO 3096:1974, eqv ISO 6193:1980
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 11/88, Zmena *2 V 11/92
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: