Tlačiť

STN 02 9042


Označenie: STN 02 9042 zrušená
Slovenský názov: Azbestopolymérové doskové tesniace materiály. Stanovenie odolnosti proti účinku kvapalín
Anglický názov: Compressed asbestos flat jointing. Liquid media resistance test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 7. 1981
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 21.140
Triediaci znak: 02 9042
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 06/86
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: