Tlačiť

STN EN 29455-14


Označenie: STN EN 29455-14 zrušená
Slovenský názov: Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 14. časť: Stanovenie priľnavosti zvyškov taviva
Anglický názov: Soft soldering fluxes. Test methods. Part 14: Assessment of tackiness of flux residues
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1996
Dátum zrušenia: 1. 4. 2018
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 25.160, 25.160.50
Triediaci znak: 05 5707
Úroveň zapracovania: idt EN 29455-14:1993
Vestník: 08/96
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 9455-14:2018-04 (05 5707)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 9455 špecifikuje kvalitatívnu metódu stanovenia priľnavosti zvyškov taviva na mäkké spájkovanie po spájkovaní.