Tlačiť

STN 06 0009


Označenie: STN 06 0009 zrušená
Slovenský názov: Výmenníky tepla na ústredné vykurovanie. Technické požiadavky
Anglický názov: Heat exchangers for central heating. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 7. 12. 1983
Dátum zrušenia: 1. 10. 2011
Jazyk: CS
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 06 0009
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/84
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: