Tlačiť

STN 06 1610


Označenie: STN 06 1610 zrušená
Slovenský názov: Časti dymovodov domácich spotrebičov
Anglický názov: Chimney parts for household appliances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 11. 1984
Dátum zrušenia: 1. 2. 2007
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40, 91.140.20, 97.100
Triediaci znak: 06 1610
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/85
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny: Zmena a V 11/90
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: