Tlačiť

STN 08 5003


Označenie: STN 08 5003 zrušená
Slovenský názov: Vodné turbíny. Veličiny, jednotky, značky
Anglický názov: Water turbines. Quantities, units, symbols
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 21. 5. 1984
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 01.060, 01.060.20, 27.140
Triediaci znak: 08 5003
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: