Tlačiť

STN 09 3521


Označenie: STN 09 3521 zrušená
Slovenský názov: Piestové spaľovacie motory. Nasávacie a výfukové ventily
Anglický názov: Reciprocating internal combustion engines. Inlet and exhaust valves
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 5. 1990
Dátum zrušenia: 1. 6. 2006
Jazyk: CS
ICS: 27.020
Triediaci znak: 09 3521
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/90
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: