Tlačiť

STN 09 7704


Označenie: STN 09 7704 zrušená
Slovenský názov: Vznetové motory priemyslové, lodné a železničné. Čerpadlá pre chladiace systémy. Metóda výpočtu dopravovaného množstva
Anglický názov: Industrial, marine and railway traction diesel engines. Pumps for cooling systems. Calculation method of delivered volume
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 8. 11. 1989
Dátum zrušenia: 1. 6. 2006
Jazyk: CS
ICS: 27.020, 43.060.30, 47.020.20
Triediaci znak: 09 7704
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/90
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: