SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 6953-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 6953-1


Označenie: STN ISO 6953-1 zrušená
Slovenský názov: Pneumatika. Regulátory tlaku vzduchu. Časť 1: Hlavné technické údaje obsiahnuté v obchodnej dokumentácii a špecifické požiadavky
Anglický názov: Pneumatic fluid power. Air line pressure regulators. Part 1: Main characteristics to be included in commercial literature and specific requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1993
Dátum zrušenia: 1. 4. 2006
Jazyk: SK
ICS: 23.100.01, 23.100.30, 83.160
Triediaci znak: 10 9422
Úroveň zapracovania: obs ISO 6953-1:1990
Vestník: 05/93
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 10 9422:1984-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 6953 špecifikuje, ktoré charakteristiky regulátorov tlaku vzduchu, požadované výrobcami a používateľmi, majú byť uvedené v dokumentácii výrobcov. Súčasne špecifikuje požiadavky, ktoré musia regulátory spĺňať.